Rodinné domy

Terešov 85, Terešov,
2 600 000

Zaniklá ves Nový Brunst, Čachrov - Javorná,
25 000 000